Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2023

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Perilla ("Witryna", "my", "nas" lub "nasze") gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz, korzystasz z naszych usług lub dokonujesz zakupu na perilla.pl ("Witryna") lub w inny sposób komunikujesz się z nami (łącznie "Usługi"). Dla celów niniejszej Polityki prywatności, "Ty" i "Twój" oznaczają Ciebie jako użytkownika Usług, niezależnie od tego, czy jesteś klientem, odwiedzającym stronę internetową, czy inną osobą, której informacje zebraliśmy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z Usług i uzyskując do nich dostęp, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie jego informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności, nie powinien korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO". Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Zamieścimy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, zaktualizujemy datę "Ostatnia aktualizacja" i podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo.

W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika


Aby świadczyć Usługi, gromadzimy i gromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dane osobowe użytkownika z różnych źródeł, jak określono poniżej. Gromadzone i wykorzystywane przez nas informacje różnią się w zależności od sposobu interakcji użytkownika z nami.

Oprócz konkretnych zastosowań określonych poniżej, możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku w celu komunikowania się z nim, świadczenia Usług, przestrzegania wszelkich mających zastosowanie zobowiązań prawnych, egzekwowania wszelkich mających zastosowanie warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.

Jakie dane osobowe gromadzimy


Rodzaje danych osobowych, które uzyskujemy na temat użytkownika, zależą od sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z naszą Witryną i korzysta z naszych Usług. Kiedy używamy terminu "dane osobowe", odnosimy się do informacji, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z użytkownikiem. W poniższych sekcjach opisano kategorie i konkretne rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych.

Informacje zbierane bezpośrednio od użytkownika


Informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować:

 • Podstawowe dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Informacje o zamówieniu, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o koncie, w tym nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające.
 • Informacje o zakupach, w tym przeglądane produkty, produkty umieszczone w koszyku lub dodane do listy życzeń.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta, w tym informacje, które użytkownik zdecyduje się podać w komunikacji z nami, na przykład wysyłając wiadomość za pośrednictwem Usług.

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać od użytkownika bezpośredniego przekazania nam pewnych informacji o sobie. Użytkownik może zrezygnować z podawania tych informacji, ale może to uniemożliwić mu korzystanie z tych funkcji lub uzyskiwanie do nich dostępu.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie


Automatycznie gromadzimy również pewne informacje dotyczące interakcji użytkownika z Usługami ("Dane o użytkowaniu"). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele i podobne technologie ("Pliki cookie"). Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje o tym, w jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny i korzysta z niej oraz ze swojego konta, w tym informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o połączeniu sieciowym, adres IP i inne informacje dotyczące interakcji użytkownika z Usługami.

Informacje uzyskiwane od stron trzecich


Wreszcie, możemy uzyskiwać informacje o użytkowniku od stron trzecich, w tym od sprzedawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, takich jak:

 • Firmy obsługujące naszą Stronę i Usługi, takie jak Shopify.
 • Nasze podmioty przetwarzające płatności, które gromadzą informacje o płatnościach (np. konto bankowe, informacje o karcie kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetwarzania płatności w celu realizacji zamówień i dostarczania produktów lub usług, o które prosiłeś, w celu wykonania naszej umowy z Tobą.
 • Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, otwiera lub klika wysyłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzi w interakcję z naszymi Usługami lub reklamami, my lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy programistyczne, biblioteki stron trzecich i pliki cookie.

Wszelkie informacje uzyskane od stron trzecich będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji przekazywanych nam przez strony trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ani praktyki stron trzecich. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Witryny i łącza stron trzecich.

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

 

 • Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby świadczyć mu Usługi w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem, w tym w celu przetwarzania płatności, realizacji zamówień, wysyłania powiadomień związanych z kontem użytkownika, zakupami, zwrotami, wymianami lub innymi transakcjami, tworzenia, utrzymywania i zarządzania kontem użytkownika w inny sposób, organizowania wysyłki, ułatwiania wszelkich zwrotów i wymian oraz umożliwienia użytkownikowi publikowania recenzji.
 • Marketing i reklama. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie wiadomości marketingowych, reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub poczty tradycyjnej, a także do wyświetlania reklam produktów lub usług. Może to obejmować wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w celu lepszego dostosowania Usług i reklam w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych.
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu wykrywania, badania lub podejmowania działań związanych z możliwymi nieuczciwymi, nielegalnymi lub złośliwymi działaniami. Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z Usług i zarejestrować konto, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych uwierzytelniających do konta. Zdecydowanie zalecamy, aby nie udostępniać nikomu swojej nazwy użytkownika, hasła ani innych danych dostępu. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami natychmiast.
 • Komunikacja z użytkownikiem. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia mu obsługi klienta i ulepszania naszych Usług. Leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby móc reagować na potrzeby użytkowników, świadczyć im skuteczne usługi i utrzymywać z nimi relacje biznesowe.

Pliki cookie


Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy w związku z zasilaniem naszego sklepu przez Shopify, można znaleźć na stronie https://www.shopify.com/legal/cookies. Używamy plików cookie do zasilania i ulepszania naszej Witryny i naszych Usług (w tym do zapamiętywania działań i preferencji użytkownika), do prowadzenia analiz i lepszego zrozumienia interakcji użytkownika z Usługami (w naszym uzasadnionym interesie w celu administrowania, ulepszania i optymalizacji Usług). Możemy również zezwolić stronom trzecim i dostawcom usług na korzystanie z plików cookie na naszej Stronie w celu lepszego dostosowania usług, produktów i reklam na naszej Stronie i innych stronach internetowych.

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania i może spowodować, że niektóre Usługi, w tym niektóre funkcje i ogólne funkcje, będą działać nieprawidłowo lub nie będą już dostępne. Ponadto blokowanie plików cookie może nie całkowicie uniemożliwić udostępnianie informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi.

W jaki sposób ujawniamy dane osobowe


W pewnych okolicznościach możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w uzasadnionych celach, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Takie okoliczności mogą obejmować:

 • Sprzedawcom lub innym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu (np. zarządzanie IT, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, przechowywanie w chmurze, realizacja i wysyłka).
 • Partnerom biznesowym i marketingowym, w tym Shopify, w celu świadczenia usług i reklamowania się użytkownikowi. Możemy udostępniać funkcje umożliwiające użytkownikowi łączenie się z naszymi Usługami za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram (każda z nich zwana jest "Siecią społecznościową"). Jeśli użytkownik połączy się za pośrednictwem sieci społecznościowej, możemy gromadzić dane osobowe z jego profilu, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i adres e-mail, i będziemy wykorzystywać te dane osobowe do celów określonych w niniejszym dokumencie. Ponadto nasze Usługi mogą oferować funkcje udostępniania społecznościowego, które umożliwią użytkownikowi "Udostępnij" lub "Polub" w sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich funkcji, może to umożliwić udostępnianie i gromadzenie informacji zarówno do, jak i z takiej sieci społecznościowej, dlatego przed skorzystaniem z takich funkcji należy zapoznać się z polityką prywatności każdej sieci społecznościowej. Nasi partnerzy biznesowi i marketingowi będą wykorzystywać informacje użytkownika zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony prywatności.
 • Gdy użytkownik kieruje do nas prośbę lub w inny sposób wyraża zgodę na ujawnienie przez nas określonych informacji stronom trzecim, na przykład w celu wysyłki produktów lub poprzez korzystanie z widżetów mediów społecznościowych lub integracji logowania, za zgodą użytkownika.
 • Naszym podmiotom stowarzyszonym lub w inny sposób w ramach naszej grupy korporacyjnej, w naszym uzasadnionym interesie prowadzenia udanego biznesu.
 • W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja lub upadłość, w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych (w tym w celu reagowania na wezwania sądowe, nakazy przeszukania i podobne żądania), w celu egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników lub innych osób.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych (oznaczonych *) o użytkownikach w celach określonych powyżej w "Jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe" i "Jak ujawniamy dane osobowe":

Category Categories of Recipients
 • Identifiers such as basic contact details and certain order and account information
 • Commercial information such as order information, shopping information and customer support information
 • Internet or other similar network activity, such as Usage Data
 • Vendors and third parties who perform services on our behalf (such as Internet service providers, payment processors, fulfillment partners, customer support partners and data analytics providers)
 • Business and marketing partners
 • Affiliates

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celu wnioskowania o cechach użytkownika.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy "sprzedaliśmy" i "udostępniliśmy" (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) dane osobowe w celu zaangażowania się w działania reklamowe i marketingowe w następujący sposób.

Category of Personal Information Categories of Recipients
Identifiers such as basic contact details and certain order and account information Business and marketing partners
Commercial information such as records of products or services purchased and shopping information Business and marketing partners
Internet or other similar network activity, such as Usage Data Business and marketing partners

Zawartość generowana przez użytkownika

Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi publikowanie recenzji produktów i innych treści generowanych przez użytkowników. Jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać treści generowane przez użytkownika do dowolnego publicznego obszaru Usług, treści te będą publiczne i dostępne dla każdego.

Nie kontrolujemy, kto będzie miał dostęp do informacji, które użytkownik zdecyduje się udostępnić innym, i nie możemy zapewnić, że strony, które mają dostęp do takich informacji, będą szanować prywatność użytkownika lub zapewnią jej bezpieczeństwo. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które użytkownik udostępnia publicznie, ani za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji, które użytkownik ujawnia lub otrzymuje od osób trzecich.

Strony internetowe i łącza stron trzecich


Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych lub innych platform internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. W przypadku korzystania z linków do witryn niepowiązanych lub niekontrolowanych przez nas, należy zapoznać się z ich polityką prywatności i bezpieczeństwa oraz innymi warunkami. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo takich stron, w tym za dokładność, kompletność lub wiarygodność informacji znalezionych na tych stronach. Informacje podawane przez użytkownika w miejscach publicznych lub półpublicznych, w tym informacje udostępniane na platformach społecznościowych stron trzecich, mogą być również widoczne dla innych użytkowników Usług i/lub użytkowników tych platform stron trzecich bez ograniczeń co do ich wykorzystania przez nas lub stronę trzecią. Umieszczenie przez nas takich linków samo w sobie nie oznacza żadnego poparcia dla treści na takich platformach ani ich właścicieli lub operatorów, z wyjątkiem przypadków ujawnionych w Usługach.

Dane dzieci


Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które przekazało nam swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, aby zażądać ich usunięcia.

Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie posiadamy faktycznej wiedzy o "udostępnianiu" lub "sprzedawaniu" (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.Bezpieczeństwo i przechowywanie danych użytkownika


Należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione i nie możemy zagwarantować "doskonałego bezpieczeństwa". Ponadto wszelkie wysyłane do nas informacje mogą nie być bezpieczne podczas przesyłania. Zalecamy, aby nie korzystać z niezabezpieczonych kanałów w celu przekazywania nam poufnych lub wrażliwych informacji.

To, jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika, zależy od różnych czynników, takich jak to, czy potrzebujemy tych informacji do prowadzenia konta użytkownika, świadczenia Usług, wypełniania zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania innych obowiązujących przepisów.

Prawa i możliwości wyboru


W zależności od miejsca zamieszkania użytkownikowi mogą przysługiwać niektóre lub wszystkie wymienione poniżej prawa związane z jego danymi osobowymi. Prawa te nie są jednak bezwzględne i mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a w niektórych przypadkach możemy odrzucić żądanie użytkownika zgodnie z przepisami prawa.

 • Prawo dostępu/wiedzy. Użytkownik może mieć prawo do żądania dostępu do przechowywanych przez nas jego danych osobowych, w tym szczegółów dotyczących sposobów, w jakie wykorzystujemy i udostępniamy jego dane.
 • Prawo do usunięcia. Użytkownik może mieć prawo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do poprawiania. Użytkownik może mieć prawo zażądać poprawienia niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
 • Prawo do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach i z pewnymi wyjątkami użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych oraz do zażądania przekazania ich stronie trzeciej.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży, udostępniania lub reklamy ukierunkowanej. Użytkownik może mieć prawo do zażądania od nas, abyśmy nie "sprzedawali" lub "udostępniali" jego danych osobowych lub abyśmy zrezygnowali z przetwarzania jego danych osobowych do celów uznawanych za "reklamę ukierunkowaną", zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach o ochronie prywatności. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik odwiedza naszą Witrynę z włączonym sygnałem preferencji rezygnacji Global Privacy Control, w zależności od tego, gdzie się znajduje, automatycznie potraktujemy to jako prośbę o rezygnację ze "sprzedaży" lub "udostępniania" informacji dla urządzenia i przeglądarki, których użytkownik używa do odwiedzenia Witryny.
 • Prawo do ograniczenia i/lub rezygnacji z wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Użytkownik może mieć prawo do nakazania nam ograniczenia wykorzystywania i/lub ujawniania przez nas wrażliwych danych osobowych wyłącznie do tego, co jest niezbędne do świadczenia Usług lub dostarczania towarów, których przeciętna osoba fizyczna może racjonalnie oczekiwać.
 • Ograniczenie przetwarzania: Użytkownik może mieć prawo zażądać od nas zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych.
 • Wycofanie zgody: W przypadku, gdy polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik może mieć prawo do wycofania tej zgody.
 • Odwołanie: Użytkownik może mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji, jeśli odmówimy rozpatrzenia jego wniosku. Możesz to zrobić, odpowiadając bezpośrednio na naszą odmowę.
 • Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji: Możemy wysyłać użytkownikowi promocyjne wiadomości e-mail, a użytkownik może zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji wyświetlanej w naszych wiadomościach e-mail. Jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji, możemy nadal wysyłać mu wiadomości e-mail o charakterze niepromocyjnym, takie jak wiadomości dotyczące jego konta lub złożonych przez niego zamówień.

Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z tych praw, jeśli jest to wskazane w naszej Witrynie lub kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z któregokolwiek z tych praw. Przed udzieleniem merytorycznej odpowiedzi na żądanie może być konieczne zebranie informacji od użytkownika w celu zweryfikowania jego tożsamości, takich jak adres e-mail lub informacje o koncie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do składania wniosków w jego imieniu w celu skorzystania z przysługujących mu praw. Przed zaakceptowaniem takiego wniosku od agenta będziemy wymagać, aby agent dostarczył dowód, że użytkownik upoważnił go do działania w jego imieniu, i możemy wymagać, aby użytkownik zweryfikował swoją tożsamość bezpośrednio z nami. Odpowiemy na wniosek użytkownika w sposób terminowy, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Reklamacje


W przypadku skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na jego skargę, w zależności od miejsca zamieszkania może mieć prawo do odwołania się od naszej decyzji, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej lub złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.Użytkownicy międzynarodowi


Należy pamiętać, że możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika poza krajem, w którym mieszka, w tym w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane przez pracowników oraz zewnętrznych usługodawców i partnerów w tych krajach.

Jeśli przekażemy dane osobowe użytkownika poza Europę, będziemy polegać na uznanych mechanizmach przekazywania danych, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej lub wszelkie równoważne umowy wydane przez odpowiedni właściwy organ Wielkiej Brytanii, chyba że przekazanie danych nastąpi do kraju, który został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony.

 

Kontakt


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, lub w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z dostępnych praw, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 500 002 101 lub e-mailowy pod adresem perilla@perilla.pl lub kontakt pod adresem CPRC EWA BERNACIAK, Krzemieniecka, 2, 94-030 Łódź, Polska.